Internetowy Bank Szkoleń

Internetowy Bank Szkoleń jest serwisem prowadzonym przez Centralna Szkołę Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego. Głównym jego celem jest zapewnienie kadrze ZHP dostępu do szerokiej palety różnych form kształceniowych organizowanych na poziomie centralnym, chorągwianym i hufcowym.Odbiorca serwisu są członkowie kadry ZHP, którzy poszukują dla siebie odpowiedniego kursu, warsztatu doskonalącego lub konferencji. Współtwórcami serwisu są szkoły instruktorskie oraz chorągwiane, miedzyhufcowe i hufcowe zespoły kadry kształcącej, które chcą adresować swoje działania do szerszej grupy kadry ZHP.

Kurs przewodnikowski 35+ “Meandry” VI edycja

Kurs podharcmistrzowski WOOD BADGE

EKOSYSTEM 2019

EKOSYSTEM 2019

EKOSYSTEM 2019

EKOSYSTEM 2019

Kurs podharcmistrzowski Woodbadge

Letnia Akcja Szkoleniowa Hufca Łódź-Górna

Letnia Akcja Szkoleniowa Hufca Łódź-Górna

.

Subskrybuje zawartość